DOPRAVA ZADARMO NA VŠETKY VÝROBKY Z OBCHODU

Školenie zamestnancov

účel:

Pomôcť novým zamestnancom rýchlo sa integrovať do podnikovej kultúry spoločnosti a vytvoriť jednotnú firemnú hodnotu.

význam:

 Zlepšiť informovanosť zamestnancov o kvalite a dosiahnuť bezpečnú výrobu.

cieľ:

Zabezpečiť súlad každého procesu a vyrábať výrobky vyššej kvality.

frekvencia:

raz za týždeň.
zásady:

Systematizácia (školenie zamestnancov je všestranný, všesmerový, systematický projekt počas celej kariéry zamestnanca); Inštitucionalizácia (vytvoriť a vylepšiť systém odbornej prípravy, rutinne a inštitucionalizovať školenie a zabezpečiť implementáciu školenia Implementácia); diverzifikácia (školenie zamestnancov musí v plnej miere brať do úvahy úrovne a typy stážistov a rozmanitosť obsahu a foriem školení); iniciatíva (dôraz na účasť a interakciu zamestnancov, plná účasť na iniciatíve a iniciatíve zamestnancov), efektívnosť (školenie zamestnancov je proces ľudského, finančného a materiálneho vkladu a proces pridanej hodnoty. Školenie sa platí a vracia, čo pomáha zlepšiť celkovú výkonnosť spoločnosti)