FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Školenie personálu

Účel

Pomôcť novým zamestnancom rýchlo sa začleniť do firemnej kultúry spoločnosti a vytvoriť jednotnú firemnú hodnotu.

Význam

Zlepšiť povedomie zamestnancov o kvalite a dosiahnuť bezpečnú výrobu

Cieľ

Zabezpečiť konzistentnosť každého procesu a vyrábať produkty vyššej kvality

Princípy

Systematizácia (školenie zamestnancov je plnohodnotný, všesmerový, systematický projekt počas celej kariéry zamestnanca);Inštitucionalizácia (zaviesť a zlepšiť systém vzdelávania, rutinne a inštitucionalizovať školenia a zabezpečiť realizáciu školení Implementácia);diverzifikácia (pri školení zamestnancov sa musia plne zohľadňovať úrovne a typy školiteľov a rozmanitosť obsahu a foriem školenia);iniciatíva (dôraz na participáciu a interakciu zamestnancov, plná participácia na iniciatíve a iniciatíve zamestnancov);efektívnosť (Tréning zamestnancov je proces ľudského, finančného a materiálneho vkladu a proces pridanej hodnoty. Školenie sa vypláca a vracia, čo pomáha zlepšiť celkovú výkonnosť spoločnosti)